Meervoudige aanpak eikenprocessierups in Breda

Foto: Pexels

De eikenprocessierups veroorzaakte in 2019 bijzonder veel overlast. Daarom heeft de gemeenteraad het college gevraagd een plan te maken om de overlast door dit beestje aan te pakken.

Het plan van aanpak bevat verschillende maatregelen, zo laat de gemeente weten. Zo worden er nestkasten opgehangen om meer vogels aan te trekken, de natuurlijke vijanden van deze rups. Er worden ook rupsenvallen bevestigd aan eikenbomen en rupsen worden weggezogen. De gemeente monitort de resultaten en geeft voorlichting aan bewoners hoe ze zelf mee kunnen helpen en wat ze moeten doen bij overlast.

Wethouder Greetje Bos: “De overlast van deze rups is een landelijk probleem. In Breda kiezen we voor een meervoudige aanpak. We werken samen met Natuurplein de Baronie en natuurverenigingen om nestkasten te plaatsen. Zij adviseren bewoners daarover en monitoren de nestkasten. Samen met ZLTO zaaien we verschillende stukken grond in met bloemrijke mengsels. Dat zorgt weer voor meer insecten en meer vogels, de natuurlijke vijanden van de rups. En we zetten in op meer bestrijding. We nemen al deze extra maatregelen maar dat betekent niet dat we helemaal geen last meer hebben van de eikenprocessierups, want die is er nu eenmaal en die blijft. We proberen het wel zoveel mogelijk te beperken”

Maatregelen

In maart 2020 zijn aan de Wilhelminasingel, Westerhagelaan, Westerpark, Terheijdenseweg, Moerenpad, Minervum en Ettensebaan rupsenvallen opgehangen aan de bomen. De gemeente wil hier ervaring mee opdoen om te kijken of dit afdoende werkt. De rupsenval vangt de afdalende rupsen op in een zak zodat ze de boom niet kunnen verlaten. Ook blijft de gemeente nesten verwijderen uit gemeentelijke bomen. Er is hiervoor meer capaciteit beschikbaar dan in 2019. Nesten worden continu op de doorgaande wegen weggezogen en er kan sneller gereageerd worden op meldingen. Om grondnesten van rupsen te bestrijden gebruikt de gemeente heetwatertechniek. Om te zien of er een af- of toename is van de rups zijn in Breda feromoonvallen geplaatst. Daarmee vang je de mannelijke eikenprocessievlinder.

Kosten en evalutatie

De kosten van de aanpak in 2020 bedragen circa € 0,6 miljoen. Het grootste deel daarvan wordt ingezet op het wegzuigen van rupsen naar aanleiding van meldingen. Het college vraagt de raad om dit geld beschikbaar te stellen. Op basis van monitoring en het delen van ervaringen met andere gemeenten en provincie, met het kenniscentrum Eikenprocessierups, en partijen in de stad, komt er in oktober 2020 een evaluatie van de aanpak. In november en december wordt er een beheerplan voor 2021 opgesteld.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden